Kalender

Om de kwaliteit van onze geleide natuurwandelingen hoog te houden, wordt het aantal deelnemers per wandeling beperkt tot MAXIMAAL 25. 
Voor deelname aan de natuurwandelingen verplichte inschrijving per deelnemer via het formulier op deze website (ook voor leden) uiterlijk tegen het uur vermeld onder deelname bij de omschrijving van de desbetreffende wandeling hieronder. Het uur van uiterlijke inschrijving kan voor bepaalde wandelingen nog de avond vooraf wijzigen, afhankelijk van of de laatste inschrijvingen al dan niet in de voormiddag nog kunnen gecontroleerd worden.
Inschrijving voor de wandelingen kan enkel via de webpagina ‘Schrijf in voor wandeling’. Je ziet dan ook onmiddellijk of een wandeling, waarvoor je je wenst in te schrijven, al dan niet reeds volzet is.
Na inschrijving voor een wandeling, ontvang je ook nog bevestiging van je inschrijving via google-formulieren (controleer eventueel ook je spam als je van niet alle inschrijvingen een bevestiging ontvangt). Indien je zeker aan een wandeling wenst deel te nemen, is het dus zaak tijdig in te schrijven. Aanwezigheid is dan wel vereist. Voor niet-leden wil dit tevens zeggen voorafbetaling (bij superlate inschrijving bewijs van storting bij hebben).
Indien je reeds ingeschreven bent voor een wandeling en je kunt wegens ziekte toch niet deelnemen, gelieve ons dan tijdig telefonisch te verwittigen, zodat we je inschrijving opnieuw kunnen openstellen voor andere deelnemers. 

Indien je erover beschikt, vergeet je eigen verrekijker en loep niet!

Voor extra natuurinformatie volg m’n twitteraccount Patrick Demaecker@Natuurexplorati.
Ik poog regelmatig een en ander te posten via m’n twitteraccount over de natuur, die ik tot nog toe op m’n talrijke tochten en reizen door de natuur gemaakt heb. Maar vooral ook over onze natuur dichter bij huis en recente waarnemingen. Allemaal geïllustreerd met foto’s en ook dikwijls hoe je bepaalde soorten kunt herkennen.

Patrick Demaecker
Voorzitter / natuurgids

zondag 18 september 2022: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg – Oostburg.
Thema: Trekvogels rond een rijk plassengebied.

Voor heel wat steltlopers is september een belangrijke doortrekmaand in onze regio. Een rijk plassengebied als de Sophiapolder lokt in deze periode dan ook heel wat steltlopers, die gebieden opzoeken, waar ze de vetreserves kunnen aanvullen alvorens hun trek naar het zuiden verder te zetten. Naast de sierlijke Lepelaar, die nu soms in vrij grote groepen op trek is naar het zuiden, kijken we vooral ook uit naar Bontbek- en de zeldzamere Kleine plevier, Kemphaan, Groenpootruiter, Oeverloper en Kleine strandloper. Maar we kunnen naast steltlopers ook doortrekkende zangvogeltjes als kwikstaarten, piepers en misschien ook Tapuit verwachten.

En uiteraard is er ook allerhande waterwild aanwezig zoals Fuut, Dodaars, Slobeend, Kuifeend, Tafeleend, Wintertaling en Krakeend.

Ook zwaluwen zijn voor het ogenblik nog volop aanwezig en jagen over het water op de talrijk aanwezige insecten.  Ook de Oeverzwaluw die in dit gebied broedt, maakt zich gereed om naar het zuiden te vertrekken en jaagt nog even volop bij hun broedterrein.

Qua roofvogels kijken we in dit gebied naast Torenvalk vooral ook uit naar de Bruine kiekendief die in de kreken in de ruime omgeving van dit gebied gebroed hebben. Maar in de doortrekperiode van roofvogels maken we ook kans op andere soorten, zoals Sperwer, Visarend en Boomvalk.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden en eventueel telescoop..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 09 oktober 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nazomerse natuur en intrede van de herfst in een gevarieerd duingebied.

Langzaamaan begint in dit prachtige 222 ha grote duingebied de nazomer over te gaan in de herfst. Dit wordt boeiende ontdekkingstocht dwars door het afwisselend landschap met zowel vochtige als droge duingraslanden, duinstruweel, duinbos en zeereepduin op zoek naar de typische nazomer- en eerste typische herfstfenomenen.

Zo zijn er nog een flink aantal bloeiende planten, zoals algemenere soorten als Zwart knoopkruid, Kleine leeuwentand, Klein streepzaad, Zeepkruid, Watermunt, Brunel en de zeldzamere duizendguldenkruiden en Sierlijke vetmuur. Maar voor ook de uiterst zeldzame nazomerbloeier van de vochtige duinpannen, de Slanke duingentiaan, is het nu nog volop bloeiperiode.

Bovendien zijn er ook nog wat libellen waar te nemen, zoals diverse soorten heidelibel en vooral de prachtige Paardenbijter is een opvallende verschijning in onze duingebieden, jagend langs de bosrand en het duinstruweel op allerhande vliegende insecten.

Maar in deze periode zijn normaal ook heel wat doortrekkende zangvogels in het duin aanwezig. Het dichte duinstruweel biedt ideale bescherming om te rusten en is bovendien voedselrijk met de talrijke de vlier- en braambessen, zodat ze voldoende kracht kunnen op doen om hun tocht naar het zuiden verder te zetten.

Ook het aantal roofvogels, zoals Sperwer en Buizerd, neemt toe in het duin met uit het noorden afkomstige overwinteraars en ook doortrekkende roofvogels.

En indien de weersomstandigheden geschikt zijn, kijken we uiteraard ook uit naar de eerste paddenstoelen, waaronder de vrij zeldzame wasplaten, waarvan de Zwartwordende wasplaat het algemeenst is. Maar ook diverse stuifzwammen en inktzwammen vinden we volop in de duingraslanden. Mogelijks vinden we ook typische en zeldzamere soorten van het blanke duin zoals Zandtulpje, Duinstinkzwam en Zeeduinchampignon. En als het weer een beetje mee zit, zien we in deze periode ook jonge Boomkikkertjes zonnen in het braamstruweel. Ook een ontmoeting met de diverse halfwilde grote grazers, zoals de Konikspaarden, Schotse hooglanders, Shetlandpony’s en Duingeiten is voor groot en klein een leuke en indrukwekkende ervaring.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 16 oktober 2022: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van eind Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Doortrekkende steltlopers en eerste wintergasten…

Tijdens een wandeling langs de inlagen met slikke en schorre van dit prachtig stukje Zeeuwse kust bij Nummer Eén kijken we uit naar de doortrekkende en eerste arrivals van overwinterende steltlopers en waterwild.  In elk geval kunnen we ervan op aan dat we Bergeenden, Wintertalingen, Wilde eenden en Krak- en/of Slobeenden zullen waarnemen.  En ook de eerste groepen Smienten zullen intussen gearriveerd zijn vanuit het hoge noorden. Maar ook zeldzamere soorten als Pijlstaart kunnen reeds in het gebied aanwezig zijn. De echte winterganzen zullen waarschijnlijk nog niet aanwezig zijn, maar tegenwoordig treffen we er het ganse jaar vrij grote groepen Brandganzen en Canadaganzen.

Qua steltlopers zijn we er in dit gebied in deze periode alvast zeker van Steenlopers van vrij dichtbij te zien te krijgen.  En verder natuurlijk ook Bonte strandloper die intussen als doortrekker en wintergast aanwezig is in soms vrij grote aantallen en de doortrekkende en overwinterende Tureluur, Bontbekpleviier, Kievit, Rosse grutto & Zilverplevier.  Maar we maken in deze periode ook nog steeds kans op doortrekkende Lepelaars en ook nog enkele doortrekkende ruiters. En in deze periode trekt ook de zeldzame Kleine strandloper in kleine aantallen door langs onze kust. En gedurende het ganse jaar treffen we er meestal ook enkele jagende Kleine zilverreigers en uiteraard de alom aanwezige Scholekster en Wulp.

Bovendien zorgen de grote zandplaten voor dit stukje kust ervoor, dat we bij laagtij een mooie kans maken om met behulp van de telescoop van de gids Gewone zeehonden gade te slaan.

De schorre is intussen uitgebloeid en kleurt tussen het grijsgroen van de Gewone zoutmelde rood door het Klein schorrekruid en Zeekraal.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien koud weer warme, winddichte kledij.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 23 oktober 2022: Geleide natuurwandeling / paddenstoelenwandeling in het bosgebied Lippensgoed-Bulskampveld.

Afspraak: om 14:00 uur aan parking Het Aanwijs Lippensgoed-Bulskampveld.
Thema: Herfstperikelen en paddenstoelen in het bos

De herfstperiode is het ideale moment om een bezoek te brengen aan gevarieerd loofbos.  Een eiken-beukenbos wat meer in het binnenland geeft ons ook de kans allerhande soorten waar te nemen, die we in een duinbos aan de kust niet aantreffen, zoals de Boomklever, maar ook tal van opvallende zwammen, terwijl heel wat paddenstoelen van het duin & duinbos vrij klein en onopvallend zijn. Niet alleen maken de herfstkleuren van de bomen het bos heel aantrekkelijk, maar het is immers in deze periode dat diverse soorten paddenstoelen het bos in allerhande kleuren tooien. Een gevarieerd loofbos kent tal van soorten paddenstoelen, waaronder ook een aantal grotere en opvallend gekleurde soorten, zoals de alom bekende Vliegenzwam, maar ook Kopergroenzwam, Rodekoolzwam, Geschubde inktzwam, Aardappelbovist, diverse boleten en russula’s, de vrij zeldzame maar prachtige Porseleinzwam. Andere soorten zijn dan weer piepklein en moeten met een loep bekeken worden om hun schoonheid te bewonderen. Het bosgebied kent bijna een oneindigheid aan paddenstoelsoorten met de meest ongelooflijke of sprookjesachtige namen, die ons herinneren aan bijgeloof, giftigheid, geur en smaak van de diverse soorten.

Ook maken we in deze periode ook wel kans om een aantal vogelsoorten waar te nemen, zoals de vrij luidruchtige Gaai, diverse spechten, Boomklever, Buizerd en gemengde groepen rondtrekkende mezen.
Kortom een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zaterdag 29 oktober 2022: Geleide natuurwandeling in Maldegemveld / Drongengoedbos.

Afspraak: om 14:30 uur aan einde Prinsevelddreef Maldegem (parkeren in de wegberm).
Thema: Herfst in Eiken-Berken-Beukenbos & schrale heide & bronst Damhert

Het Maldegemveld / Drongengoedbos bestaat hoofdzakelijk uit gemengd Eiken-Berkenbos & gemengd Eiken-Beukenbos. Vooral Lork en Grove den vertegenwoordigen het naaldhout.

We gaan vooral op zoek naar alles wat de herfst in dit prachtige bos/heidegebied uitmaakt en gaan dus vooral ook uitkijken naar allerhande paddenstoelen, zoals de opvallende Vliegenzwam, Paarse schijnridder, Berkezwam, diverse boleten en melkzwammen en tal van andere soorten, die al dan niet opvallen.

Maar het is bovendien ook de periode van de bronst van het Damhert, waarbij de mannetjes strijden om de gunst van de vrouwtjes om te paren en hun roedel verdedigen tegen rivaliserende mannetjes. Net zoals het Edelhert burlen de mannetjes van het Damhert in deze periode. Als het weer een beetje mee wil, horen we sowieso de burlende ♂♂, die soms ook tijdens de dag actief zijn.  Maar als het ’s avonds wat rustiger wordt, hebben wel meer kans om ze eventueel ook te zien te krijgen, evenals het Ree, die echt wel een schemeringsdier is en vooral bij avondval tevoorschijn komt om te foerageren.

Daarnaast kijken we uiteraard ook uit naar allerhande vogels o.m. diverse spechtensoorten, zoals zowel de Grote bonte, Groene als de veel zeldzamere Zwarte specht, die een typische soort is van gemengd Eiken-Beukenbos.  Maar in het gebied zijn ook algemenere soorten aanwezig, als Boomklever, Winterkoning, Vink, Roodborst, Buizerd, Pimpel- & Koolmees en de typische soorten voor vooral de naaldhoutbestanden, de Kuifmees en de Zwarte mees.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 06 november 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.


Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Herfst in het duin.

Het is volop herfst in het duin. Bij vrij zachte nachttemperaturen en vochtig weer verschijnen allerhande soorten paddenstoelen, waarvan een groot aantal soorten typisch zijn voor het duinmilieu.  De paddenstoelen in het duin zijn over het algemeen vrij klein, maar vertonen een breekbare schoonheid.  In de schrale duingraslanden zijn dat o.m. de kleurrijke, zeldzame wasplaten met opvallende oranjerode en gele kleuren, waarvan de Zwartwordende wasplaat het algemeenste wasplaat is voor de Zwinduinen. Maar ook opvallende grotere paddenstoelsoorten als Geschubde inktzwam & Ruitjesbovist en unieke vormen als het Zandtulpje en Witte kluifzwam zijn er aan te treffen. Maar ook vele kleine soorten als diverse mosklokjes, Plooirokje, Gesteelde stuifbal, Parelstuifzwam, Zwartwitte veldridder en Paarsharttrechtertje.
Het duin begint intussen op enkele algemene plantensoorten na volledig uitgebloeid te raken.

Een ontmoeting met de jaarrond aanwezige grote grazers, zoals de Schotse hooglanders, Koniks, Shetlandpony’s of Duingeiten blijft ook altijd een leuke ervaring voor jong en oud.
Het is tevens de tijd van het jaar dat heel wat roofvogels in het duin vertoeven.  Dit vergroot de kans op een ontmoeting met Buizerd, Havik en/of Sperwer.  Ook het ijlere bladerdak van het duinbosgedeelte maakt het makkelijker om vogels zoals diverse spechtensoorten en Gaai waar te nemen.  De mezen verkiezen in het winterhalfjaar om in gemengde groepen rond te trekken op zoek naar insecten en hun larven. Safety in numbers.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtige najaar laarzen noodzakelijk.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 20 november 2022: Geleide natuurwandeling in de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).


Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg – Oostburg (Nederland).
Thema: Eerste wintergasten in waterrijke polders en bij grote plassen.

De Sophiapolder is een waterrijk gebied met diverse plassen en broedvogeleilanden.  In het winterhalfjaar vormt het een belangrijke trekpleister voor waterwild en steltlopers.  Diverse soorten grondeleenden zoals Slobeend, Krakeend, Wintertaling en Wilde eend foerageren op de plassen. Kuifeend en Tafeleend duiken in de diepere delen van de plassen naar allerhande zoetwaterorganismen.  Maar ook overige overwinterende eendensoorten als Pijlstaart kunnen nu reeds aanwezig zijn, evenals Aalscholver, Dodaars, Fuut & diverse reigers.

Smient en diverse ganzensoorten, waaronder ook echte winterganzen als Kolgans en eventueel zelfs Kleine rietgans, grazen in de aangrenzende graslanden of komen er een veilige roestplaats zoeken op het water of op de broedvogeleilanden.

Maar er overwinteren ook steltlopers in onze waterrijke gebieden.  Vooral Kievit is in het winterhalfjaar soms met enkele honderden exemplaren aanwezig, dikwijls aangevuld met kleinere groepjes Goudplevier. Verder zijn er meestal ook wel wat Wulpen en enkele Watersnippen aanwezig, ook al zijn deze laatste niet altijd even makkelijk op te sporen.

Met behulp van de telescoop van de natuurgids worden de diverse soorten bekeken en wordt ook gewezen op de kenmerken om de diverse soorten van elkaar te onderscheiden.

Ook zijn er in het winterhalfjaar dikwijls diverse roofvogelsoorten aanwezig, zoals Slechtvalk, Buizerd en Blauwe kiekendief, en is een ontmoeting met deze soorten dus zeker niet uitgesloten.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 04 december 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.


Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Winterperikelen in het duin…

Tijdens het winterhalfjaar en normale wintertemperaturen vormen onze duinen met hun dicht duindoornstruweel en meestal nog een rijkelijk aanbod van hoofdzakelijk duindoornbessen een belangrijke aantrekkingspool voor overwinterende zangvogels, zoals Spreeuw, Kramsvogel en Koperwiek. Hoe strenger de vorst in het noorden, hoe groter de aantallen van deze laatste twee overwinterende soorten bij ons in de duinen.

Ook het ijlere bladerdak van het duinbosgedeelte maakt het makkelijker om vogels zoals diverse spechtensoorten en Gaai waar te nemen.  De mezen verkiezen om  in het winterhalfjaar in gemengde groepen rond te trekken op zoek naar insecten en hun larven. Safety in numbers.

Mogelijks hebben we ook een treffen met overwinterende roofvogels zoals Sperwer, Havik of met veel geluk een Smelleken, soorten die gespecialiseerd zijn in de jacht op zangvogels.  Uiteraard maken we ook een zeer grote kans op het zien van exemplaren van de steeds aanwezige Buizerd.

En ook een ontmoeting met de aanwezige grote grazers, zoals de Koniks en de Schotse hooglanders blijft altijd een indrukwekkende ervaring.

In de buitenduinen kunnen we ook nog een aantal paddenstoeltjes terugvinden, zoals de Gesteelde stuifbal, diverse stuifzwammen, mosklokjes & trechtertjes, Zwartwitte veldridder, Judasoor en eventueel Gele trilzwam.

Het struweel en de dichte braambegroeiing in het duinbos bieden ook beschutting aan de overwinterende Houtsnippen in het duin. Tegen avondval verlaten ze hun schuilplaats voor hun nachtelijke foerageertocht. Tegen het einde van de wandeling is een ontmoeting met deze schuwe soort dan ook niet uitgesloten.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Waterdicht wandelschoeisel volstaat.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 11 december 2022: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.


Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van eind Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Over overwinterende steltlopers en waterwild.

Tijdens een wandeling langs de inlagen met slikken en schorre van dit prachtig stukje Zeeuwse kust bij Nummer Eén kijken we uit naar overwinterende steltlopers en waterwild. Zodra de eerste winterkoude z’n intrede doet, kunnen we er op rekenen, dat de eerste echte wintergasten aanwezig zijn. Met een beetje geluk zien we er Middelste zaagbek of mogelijks Brilduiker.  Dit gebied is tijdens de winter in onze regio zelfs het beste gebied om Middelste zaagbek waar te nemen.  Naast vrij  grote aantallen Brand- en Kolgans maken we in hier ook kans op Rotgans, een typische soort van het zoutwatermilieu.

De voedselrijkdom van de slikplaten en zandbanken oefenen een grote aantrekkingskracht uit op talloze overwinterende vogels, zoals Smient, Wintertaling, maar vooral ook grote groepen steltlopers als Bonte strandloper, Rosse grutto en kleinere aantallen Steenloper, Tureluur, Zilverplevier, Kluut en nog veel meer.  Met behulp van de telescoop van de natuurgids bekijken we de diverse soorten en hun foerageergedrag.

Bij dit unieke gebied valt altijd wel het één en ander te beleven en waar te nemen.  Bovendien zorgen de grote zandplaten voor dit stukje kust en het tij tijdens de geleide wandeling er ook voor, dat we er nagenoeg zeker van zijn om met behulp van de telescoop van de gids in hoofdzaak Gewone zeehonden waar te nemen.

Hou er wel rekening mee, dat het deze tijd van het jaar buitendijks met een schrille noordoostenwind echt wel koud kan zijn. Dus kleed je superlekker warm!

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475/407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien koud winddichte, zeer warme, winddichte kledij.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

zondag 18 december 2022: Geleide natuurwandeling aan de Zwinmonding en de dijken van het Nederlandse deel van de Zwinuitbreiding.


Afspraak: om 14:30 uur aan de parkeerplaatsen langs Duinweg tussen Cadzand-Bad en Retranchement bij overgang naar de Zwindijk Retranchement Nederland.
Thema: Overwinterende eenden, steltlopers & andere overwinterende vogels van slik en schorre.

In de Zwinmonding en de uitbreiding van het Zwin gaan we op zoek naar de overwinterende vogels.

De bij laagtij droogvallende slikken van de uitgebreide Zwinvlakte vormen het ideale foerageergebied voor tal van overwinterende steltlopers. Vooral Wulp, Bonte strandloper, Scholekster en Bontbekplevier zijn soms in vrij grote aantallen in de Zwinvlakte aanwezig, aangevuld met kleinere aantallen Zilverplevier.

Ook overwinterende eenden als Bergeend, Smient en Wintertaling zijn in de Zwinmonding soms in vrij grote aantallen aan te treffen. Soms treffen we in dit biotoop tijdens het winterhalfjaar ook kleine groepjes rotganzen aan, een typische soort voor het zilte milieu en het kustgebied.

Als we echt heel veel geluk hebben en de winter een beetje winter te noemen is, zien we in de slikke en schorre mogelijks een groepje van de zeldzame Sneeuwgors, Strandleeuwerik of Frater die zich te goed doen aan de zaadjes van Klein schorrekruid en Lamsoor. Hoe strenger de winter hoe groter de kans dat we deze zangvogeltjes kunnen waarnemen.

In de schorre aan de rand van de Zwingeul bevindt zich ook een kleine slaapplaats van de zeldzame Blauwe kiekendief. Nu na de grote uitbreidingswerken de rust in het gebied teruggekeerd is, kan deze traditionele slaapplaats van deze soort mogelijks opnieuw uitgroeien naar z’n vroegere grootte. Tegen avondval kijken we dan ook uit naar arriverende, overwinterende exemplaren van de Blauwe kiekendief, Terwijl genieten we tevens van een groeiend aantal Wulpen, die ook op hun slaapplaats in de schorre arriveren.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

woensdag 28 december 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.


Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Het wintert in het duin.

Tijdens het winterhalfjaar vormen onze duinen met hun dicht duindoornstruweel en meestal nog een rijkelijk aanbod van vooral duindoornbessen een belangrijke aantrekkingspool voor overwinterende zangvogels, zoals Kramsvogel, Koperwiek en Spreeuw. Hoe strenger de vorst in het noorden, hoe groter de aantallen van vooral de noordelijke lijsterachtigen die bij ons in de duinen aanwezig zijn. Ook gemengde groepjes mezen, bestaande uit Kool- en Pimpelmezen soms aangevuld met een groepje Staartmezen, trekken in het duin rond.  Maar we kijken ook uit naar Grote bonte en Groene specht, allerhande vinkachtigen, zoals Putter, Groenling, Vink, maar ook de veel zeldzamere typische wintersoort, de Keep.

Mogelijks hebben we ook een treffen met overwinterende roofvogels zoals Sperwer, Havik of met veel geluk een Smelleken, soorten die gespecialiseerd zijn in de jacht op zangvogels. Uiteraard is ook de Buizerd als jaarvogel in de Zwinduinen tijdens de winter met een flink aantal exemplaren aanwezig. Het struweel en de dichte braambegroeiing in het duinbos bieden ook beschutting aan de overwinterende Houtsnippen in het duin. Tegen avondval verlaten ze hun schuilplaats voor hun nachtelijke foerageertocht. Tegen het einde van de wandeling is een ontmoeting met deze schuwe soort dan ook niet uitgesloten.  Ook hier geldt, hoe strenger de winter in het noorden hoe meer Houtsnippen in onze duinen overwinteren en hoe groter de kans op een waarneming. En bij avondval maken we ook een kansje op een ontmoeting met een van de aanwezige uilen, zoals Bosuil of Ransuil.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.
Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).