Kalender

Om de kwaliteit van onze geleide natuurwandelingen hoog te houden, wordt het aantal deelnemers per wandeling beperkt tot MAXIMAAL 25. 
Voor deelname aan de natuurwandelingen verplichte inschrijving per deelnemer via het formulier op deze website (ook voor leden) uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling, tenzij een ander uur vermeld bij de omschrijving van de wandeling, . Het uur van uiterlijke inschrijving kan voor bepaalde wandelingen nog de avond vooraf wijzigen, afhankelijk van of de laatste inschrijvingen al dan niet in de voormiddag nog kunnen gecontroleerd worden).
Inschrijving voor de wandelingen kan enkel via de webpagina ‘Schrijf in voor wandeling’. Je ziet dan ook onmiddellijk of een wandeling, waarvoor je je wenst in te schrijven, al dan niet reeds volzet is.
Na inschrijving voor een wandeling, ontvang je ook nog bevestiging van je inschrijving via google-formulieren (controleer eventueel ook je spam als je van niet alle inschrijvingen een bevestiging ontvangt). Indien je zeker aan een wandeling wenst deel te nemen, is het dus zaak tijdig in te schrijven. Aanwezigheid is dan wel vereist. Voor niet-leden wil dit tevens zeggen voorafbetaling (bij late inschrijving bewijs van storting bij hebben).
Indien je reeds ingeschreven bent voor een wandeling en je kunt wegens ziekte toch niet deelnemen, gelieve ons dan tijdig telefonisch te verwittigen, zodat we je inschrijving opnieuw kunnen openstellen voor andere deelnemers. 

Indien je erover beschikt, vergeet je eigen verrekijker en loep niet!

Voor extra natuurinformatie volg m’n twitteraccount Patrick Demaecker@Natuurexplorati.
Ik poog regelmatig een en ander te posten via m’n twitteraccount over de natuur, die ik tot nog toe op m’n talrijke tochten en reizen door de natuur gemaakt heb. Maar vooral ook over onze natuur dichter bij huis en recente waarnemingen. Allemaal geïllustreerd met foto’s en ook dikwijls hoe je bepaalde soorten kunt herkennen.

Patrick Demaecker
Voorzitter / natuurgids

zaterdag 02 juli 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De zomerse pracht van een gevarieerd duingebied.

Een unieke tocht dwars door de gevarieerde duinbiotopen van de Zwinduinen. Het gevarieerde duinlandschap van de Zwinduinen met een afwisselende vegetatie van droge en vochtige duingraslanden, duinpoelen, duinbos en duinstruweel bieden de natuurgids een ruime keuze aan organismen om aan het publiek te tonen.

De vochtige duingraslanden kennen een typische vegetatie van Watermunt, Wolfspoot, Gewone brunel, Stijve ogentroost en zeldzaamheden als diverse soorten Duizendguldenkruid. Vooral in de buitenduinen treffen we dan die heel droge duingraslanden aan met soorten als Geel walstro, Muurpeper, Akkerhoornbloem, Walstrobremraap en Groot duinsterretjesmos.

Tijdens de doortocht van de Zwinduinen spotten we de aanwezige zangvogels & roofvogels en besteden we vooral ook aandacht aan de bloeiende planten en aanwezige insecten, zoals Blauwe duinsprinkhaan, Basterdzandloopkever, vele soorten vlinders, zoals het prachtige Icarusblauwtje een typische soort voor schrale duingraslanden met veel Rolklaver, diverse zweefvliegen, hommels, libellen en andere insekten. Zo is de zeldzame Harkwesp ook dit jaar opnieuw aanwezig in de zeer schrale zandige stukken met fixerende schrale vegetatie.

En in het braamstruweel kunnen we mogelijks enkele volwassen Boomkikkers zien zitten zonnen. En uiteraard ontmoeten we er ook enkele van de diverse soorten grote grazers, zoals Konik, Schotse hooglander, Shetlandpony of Duingeit die het duingebied helpen beheren en zorgen voor een grotere biodiversiteit.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 03 juli 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams strandreservaat ‘de Baai van Heist’.

Afspraak: om 10:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Over de zomerse bloei & broedvogels van embryonale duinen & schorre.

Tijdens deze natuurwandeling besteden we bijzondere aandacht aan de unieke vegetatie van de schorre en embryonale duinen en overgang naar strand.  Een boeiende wereld van planten met speciale aanpassingen om in deze extreme biotopen te overleven.

Zeldzaamheden als Blauwe Zeedistel en Zeewolfsmelk komen hier abundant voor in de jonge duinen en staan in deze periode in volle bloei. Aan de voet van de jonge duinen vinden we de typische embryonale duinvormers .  Langs het pad door de jonge duinen & schorre vinden we Aardbeiklaver, Melkkruid, Fraai duizendguldenkruid, Grote ratelaar, Kruipend stalkruid, Echte koekoeksbloem…, een vegetatie die steeds meer evolueert naar een vegetatie van het zoete milieu.  In de jongste schorrestukjes kijken we uit naar de bloeiende Gerande schijnspurrie, Klein schorrekruid en aan de voet van de embryonale duinen staan soorten als Zeeraket & Zeepostelein.

Maar uiteraard kijken we ook uit naar eventueel aanwezige broedvogels, zoals Graspieper, Veldleeuwerik, Kievit, Scholekster of zelfs de zeldzame Bontbek- of Strandplevier, foeragerende doortrekkers en het aanwezige insectenleven, zoals de Basterdzandloopkever, Blauwe duinsprinkhaan en Grote zandroofvlieg, typische soorten van open zandige stukken.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 03 juli 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 14:30 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Zomer in Sashul: de rijke flora van schrale zandgronden en de broedvogels

Sashul is eigenlijk een oud opgespoten terrein die volledig heroverd is door de natuur.  Doordat de zandige terreinen volledig ingesloten zijn door de oude bermen heerst er een microklimaat.  De vegetatie komt er overeen met de vegetatie van vochtige en droge duingraslanden. We vinden hier in deze periode dan ook de typische planten van schrale duingraslanden. Naast de algemenere soorten vinden we er ook talrijke zeldzaamheden van het vochtige milieu als Fraai duizendguldenkruid, Moeraswespenorchis, Aardbeiklaver, Ruw walstro & Zompvergeet-mij-nietje.  In de droge duingedeelten vinden we ondermeer zeldzaamheden als Geelhartje en als we veel geluk hebben het superzeldzame Blauw walstro.

De rijke flora van het gebied oefent dan weer een grote aantrekkingskracht uit op tal van insekten die profiteren van het warme microklimaat, dat er heerst tussen de hoge zandige bermen van het oud opgespoten terrein.  We treffen er dan ook veel vlinders, hommels & libellen; zoals icarusblauwtje, het zeldzame Hooibeestje, Oranje & Bruin zandoogje, diverse heidelibellen en soms Gewone oeverlibel en de grote Keizerlibel.

Het duinstruweel wordt bewoond door vogeltjes als Grasmus, Braamsluiper en zelfs Nachtegaal. De hogere vegetatie van de haag biedt dan weer broedgelegenheid aan Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Grote bonte & Groene specht en Cetti’s zanger.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

dinsdag 05 juli 2022: Geleide natuurwandeling in het duingebied ‘Park 58’.

Afspraak: om 10:00 uur aan de hoofdingang van Park 58 (onder de pergola) – Elizabetlaan te Duinbergen.
Thema: Een floristisch pareltje aan de Oostkust in volle bloei.

Juli – augustus zijn de hoogbloeimaanden van de schrale, droge duingraslanden.  Een bezoek aan dit pareltje onder dit type biotoop loont tijdens de zomermaanden dan ook steeds de moeite. Het deel van het duingebiedje vlakbij de startplaats bestaat grotendeels uit vrij recent opengemaakt & hersteld duinlandschap naar een beheersplan die destijds grotendeels werd opgesteld door de natuurgids van dienst.

Het maaibeheer die nu volgt, bepaalt in grote mate welke soorten we in dat oude parkgedeelte krijgen.

Het zijn evenwel de oude in stand gehouden duingraslanden van weleer, type middeloud duin, die de rijkste duinflora kennen. In deze duingranslanden treffen we naast de algemenere soorten van dit type schraal grasland ook tal van zeldzamere soorten als Grote tijm, Kegelsilene, Nachtsilene, Wit vetkruid, Duinruit, Glad walstro; Walstrobremraap en soms Geel zonneroosje en Gewone vleugeltjesbloem, twee soorten die we hier niet alle jaren aantreffen, maar sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.

Uiteraard hebben we tijdens deze wandeling ook aandacht voor de talrijke insekten die in de bloemenrijke graslanden aanwezig zijn en bij zonnig weer volop actief zijn, zoals tal van vlinder- en zweefvliegsoorten.

En in het gebied zijn ook een aantal zangvogels aanwezig, , zoals Roodborst, Zwartkop, Winterkoning, Zanglijster en Merel, die zich af en toe laten horen om hun territoriumafbakening te bevestigen. Ook Grote bonte specht en Groene specht zijn vaste bewoners van dit duingebiedje.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

dinsdag 05 juli 2022: Geleide avondnatuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 20:30 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nachtleven in de Zwinduinen: over amfibieën, Julikever, zoogdieren…

We starten deze wandeling dwars door het duingebied de Zwinduinen ruim een uur voor zonsondergang, zodat we de volledige overgang van daglicht naar het vrij donker van de nacht meemaken.  Zo’n half uur na zonsondergang gaat het schemerduister over in het duister van de nacht met enkel wat maanlicht.  Een avondtocht blijft altijd een verrassingsbeleving, waarbij veel afhangt van op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig zijn en zelf zo weinig als mogelijk op te vallen.

Begin juli zijn normaliter de Boomkikkers nog actief en na zonsondergang klinkt hun gezang uit de omgeving van de voortplantingspoelen, dikwijls vanuit het dichte braamstruweel.   Maar we kijken ook uit naar mogelijks jonge kikkertjes of padjes die net de poel verlaten hebben. Tevens is dit de periode dat de prachtige Julikever ontpopt en bij zonsondergang uitvliegt, en als we geluk hebben, maken we in de buitenduinen dus kans deze grote, prachtige kever te zien.

Uiteraard hopen we ook op een ontmoeting met een of ander zoogdier.  De meeste zoogdieren worden met de schemer actief en gaan op pad. Maar om hier kans op te hebben mogen wij niet opvallen, noch door geluid noch door geur. In dit duingebied maken we qua zoogdieren nog wel de beste kans om een Vos ons pad te zien kruisen.

Met de batdetector proberen we vleermuizen op te sporen en tevens te zien te krijgen.

We houden ook onze oren open voor de roep van een Bosuil of een juveniele Ransuil.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 17:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.


donderdag 07 juli 2022: Geleide natuurwandeling in Waterdunen Breskens.


Afspraak: om 14:30 uur aan parking Walendijk ter hoogte ingang Waterdunen (betaalparking).
Thema: Doortrekkers en broedvogelkolonies van de schorre: over sternen, meeuwen en steltlopers.

Waterdunen is een vrij recent ontwikkeld en grotendeels als intergetijdengebied ingericht natuurgebied.  Kleinere gedeelten zijn zoetwatergebied. Sedert begin dit jaar is nu het gehele gebied vrij toegankelijk via de aangeduide paden.  Middenin het gebied liggen enkele grote broedvogeleilanden speciaal aantrekkelijk gemaakt voor diverse sternsoorten, Kokmeeuw en ook de zeldzamere Zwartkopmeeuw. Vorig jaar broedden hier niet minder dan enkele duizenden Grote stern en ook dit jaar scheen dit zo te zijn. Vogelgriep heeft echter toegeslagen in de Grote sternkolonie, waardoor nu nog slechts enkele 100den van deze soort aanwezig zijn.  Maar ook Visdief en Dwergstern zijn als broedvogel in het gebied aanwezig en kunnen hier prachtig waargenomen worden. De meer begroeide delen van de eilanden worden bevolkt door grote aantallen Kokmeeuw, maar ook vrij veel Zwartkopmeeuw.

De meeste broedvogelsoorten hier zitten nu met juveniele jongen of flink uit de kluiten gewassen donsjongen, maar soorten als Bontbekplevier kunnen eventueel nog zeer kleine donsjongen hebben, ook al is het geen sinecure deze goed gecamoufleerde donsballetjes op te merken. En ook van de Kluut zijn nog vrij kleine donsjongen aanwezig, net zoals alle nestvlieders reeds zelfstandig druk op zoek naar eten.

In het gebied foerageren ook zeer dikwijls groepjes Lepelaars.  En mogelijks maken we ook kans op zeer vroeg terugtrekkende steltlopers vanuit het hoge noorden.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke en de zeer rijke vegetatie die we aantreffen op de bermen en dijken van het gebied, die op hun beurt dan ook tal van insecten aantrekken.  Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

vrijdag 08 juli 2022: Geleide natuurwandeling langs de stadswallen van Retranchement & Nederlandse deel Willem-Leopoldspolder.

Afspraak: om 14:30 uur aan de kiosk in het centrum van Retranchement.
Thema: De grote natuurrijkdom van de schrale graslanden en dijkbermen van de stadswallen.

We starten deze wandeling in de poldergraslanden aan de noordzijde van de stadswallen met een unieke plantengroei met zeldzaamheden als Oranje havikskruid, Zomerbitterling en Klavervreter.  Maar we treffen er uiteraard ook algemenere soorten van dit biotoop aan als Aardbeiklaver, Rode, Witte & Rolklaver, Stijve & Rode ogentroost, Jacobskruiskruid & diverse soorten distels.

Vervolgens doen we een rondwandeling langs een deel van de dijken van de stadswallen zelf.  Ook deze dijken kennen een typische vegetatie met zeldzaamheden als Kruisdistel, Gevlekte rupsklaver, Kattedoorn & zelfs Bokkenorchis. De rijke plantengroei in dit gebied, zorgt tevens voor een grote insectenrijkdom  met talloze soorten vlinders, hommels, zweefvliegen en libellen.

De kleine landschapselementen van knotbomen & rijk gamma aan struiken versterken dit prachtige landschap.

De walgrachten met hun rietkragen zijn dan weer rijk aan vogelleven, zoals Rietzanger, Kleine karekiet, Waterhoen & Meerkoet. Maar ook tal van andere zangvogels zoals Zwartkop, Grasmus en Groene specht behoren tot de vaste bewoners van dit biotoop. En uiteraard kijken we ook uit naar de tegenwoordig uiterst zeldzame Zomertortel die hier nog met enkele broedkoppels aanwezig is. Evenwel schijnbaar een soort die jaarlijks nog in aantal afneemt.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

woensdag 13 juli 2022: Geleide avondnatuurwandeling in Maldegemveld / Drongengoedbos.

Afspraak: om 20:00 uur aan einde Prinsvelddreef Maldegem (parkeren in de wegberm).
Thema: Op zoek naar zingende Nachtzwaluw en bronstige reeën.

Het Maldegemveld / Drongengoedbos bestaat hoofdzakelijk uit gemengd Eiken-Berkenbos & gemengd Eiken-Beukenbos, afgewisseld met stukken heide. Vooral Lork en Grove den vertegenwoordigen het naaldhout.

Dit biotoop van halfopenbos met heidepercelen is het typische broedbiotoop voor de in Oost- & West-Vlaanderen uiterst zeldzame Nachtzwaluw en dit is dan ook een van de zeldzame plaatsen waar deze soort in onze streek nog met een broedkoppel aanwezig is. Het is deze avond volle maan en dit heeft ons dan ook de beste kans om deze nachtactieve soort minstens te horen en mogelijks zelfs te zien te krijgen. Voor de Nachtzwaluw is het immers ook baltstijd, waarbij je dan het beste kans hebt om de soort op te merken. Maar er komt zoals altijd in de natuur en zeker bij schuwe avondsoorten uiteraard een portie geluk bij kijken.
Maar ook de nachtaktieve Houtsnip is in dit gebied aanwezig.

Vanaf half juli begint ook de bronst van het Ree volop op gang te komen. Af en toe klinkt in deze periode de rauwe blaf van de bok en dit is ook de periode dat deze soort heel wat minder op z’n hoede is. En met de avond maken we ook meer kans op waarnemingen van andere zoogdieren zoals Damhert en Vos.

Voor het ogenblik zijn heel wat kalfjes van zowel Ree als Damhert aanwezig, die zich bij avondval ook laten zien. De oplettende en stille wandelaar kan deze soorten nu heel mooi gade slaan.

In de vooravond kijken we uit naar ondermeer diverse spechtensoorten, zoals zowel de Grote bonte, Groene als de veel zeldzamere Zwarte specht, die een typische soort is van Eiken-Beukenbos.  Maar in het gebied zijn ook andere soorten aanwezig, als Boomklever, Winterkoning, Vink, Roodborst, Pimpel- & Koolmees, maar ook zeldzamere soorten als Boomleeuwerik en zelfs Boompieper.  Een typische soort voor vooral de naaldhoutbestanden is ook de Kuifmees. En ook de buizerd frequenteert het gebied.


Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 16:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 14 juli 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De gevarieerde natuurrijkdom van een zomers duingebied.

In de Zwinduinen treffen we nagenoeg alle mogelijke duinbiotopen aan. Van kurkdroge duingraslanden in de buitenduinen tot stukken met de typische vegetatie van vochtige duingraslanden, afgewisseld met duinstruweel en duinbos.  De duingraslanden staan nu nog in volle bloei met een uitzonderlijk rijke flora, zoals Geel walstro, Muurpeper, Vogelwikke, Veldlathyrus, Walstrobremraap, Grote & Kleine ratelaar, diverse klavers en hoornbloemen. Vooral de vochtige duingraslanden herbergen een aantal zeldzame soorten als diverse soorten Duizendguldenkruid, Rode en Stijve ogentroost, Wolfspoot en de aromatische Watermunt.

Dit duingebied gonst dan ook van het leven met tal van vogelsoorten die in het duinstruweel en duinbos broeden. In het duingebied zijn ook diverse roofvogels aanwezig, zoals een aantal koppel Buizerd, de Sperwer, Havik en sommige jaren ook Wespendief en Boomvalk.

De vele bloeiende planten worden rijkelijk bezocht door tal van insectensoorten, zoals zweefvliegen, vlinders, bijen en hommels. De open zandige stukken van het duin herbergen soorten als de Blauwvleugelsprinkhaan en de Basterdzandloopkever, een geducht jager op allerhande lopende insecten. De talrijke sprinkhaansoorten die de schrale droge graslanden bevolken, moeten dan weer op hun hoede zijn voor de Sprinkhaandoder.

De duinpoelen lokken dan weer tal van libellensoorten en waterjuffers, zoals de Gewone oeverlibel, Grote keizerlibel, diverse soorten heidelibel en het Lantaarntje.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 16 juli 2022: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén Nederland.
Thema: Over zeehonden en broedvogels van slik en schor.

Het Voorland Nummer Eén bestaat uit uitgestrekte slikplaten, kleinere stukken met typische schorrevegetatie, zilt grasland en enkele broedvogeleilanden.  Voor de kust liggen ook enkele zeer grote zandbanken, die bij laagtij fungeren als foerageergebied voor talrijke steltlopers en eenden en als rustplaats voor hoofdzakelijk Gewone zeehond.

Tijdens deze geleide natuurwandeling langs de dijken van dit unieke gebied spotten we met behulp van telescoop de diverse soorten vogels. Op de broedvogeleilanden in de schorre is het een drukte van je welste in de grote broedkolonie van Visdief en Kokmeeuw. Maar als we goed uitkijken zien we aan de rand van de kolonie ook enkele nesten van de zeldzame Dwergstern. In het midden van de kolonie zitten ook tamelijk wat Zwartkopmeeuwen met vrij grote jongen. En ook Scholekster en Kluut zijn met een aantal koppels aanwezig en zitten in deze periode met jongen.  Ook Bontbekplevier broedt hier met enkele koppeltjes.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke, zoals Lamsoor, Gerande schijnspurrie, Gewone zoutmelde, Zeeweegbree & de zeldzame zeeaster.

Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Laarzen of ander schoeisel waarmee je in water kunt lopen noodzakelijk wegens springtij! Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden en eventueel telescoop.
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.


zondag 17 juli 2022: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostburgse weg Oostburg.
Thema: De boeiende natuurweelde van een rijk plassengebied.

De Sophiapolder met zijn grote plassen en broedvogeleilanden is één van de leukste gebieden om in deze periode tal van waterwild en steltlopers waar te nemen. Soorten als Slobeend, Kuifeend en de uiterst zeldzame Geoorde fuut broeden hier of doen in elk geval jaarlijks een broedpoging.  Soorten als Geoorde fuut en Kuifeend zitten nu ondermeer nog met ietwat grotere donskuikens.

Als het broedseizoen in de gemengde broedkolonie van de Kokmeeuwen en Zwartkopmeeuwen goed verlopen is, begint de broedkolonie intussen meer en meer verlaten te worden.  Hier en daar zijn vooral nog wat juveniele vogels aanwezig.

Ook de eerste steltlopers, zoals diverse ruiters, Kemphaan, Witgatje en Oeverloper zijn reeds op terugweg uit hun broedgebieden uit het hoge noorden en zoeken rust en voedsel in het rijke plassengebied.

Ook de broedkolonie van de zeldzame Oeverzwaluw maakt dit gebied zeker een bezoek waard. Het is er een drukte van je welste van met voedsel aanvliegende Oeverzwaluwen voor de hongerige jongen.

Bovendien broedt Bruine kiekendief in het krekengebied in de onmiddellijke omgeving van dit gebied en komt dan ook regelmatig jagen in dit rijke gebied.  Maar we maken ook kans op ander roofvogels als Torenvalk, Buizerd en zelfs Slechtvalk of Boomvalk.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden en eventueel telescoop..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

dinsdag 19 juli 2022: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied ‘Directeur Generaal Willemspark’.

Afspraak: om 19:00 uur aan hoek Zeedijk Heist & Parkstraat (ex-zwembad De Raan).
Thema: De rijke flora van grijze duinen en schraalgraslanden.

De buitenduinen van het Dir. Gen. Willemspark bestaan uit een fossiele zeereep en gefixeerde duingraslanden, afgewisseld met opslag van Witte abeel, Rimpelroos, Duindoorn & Wilde liguster.  Ze zijn heel interessant voor hun vegetatie met vrij zeldzame soorten als Zeewinde, Wit vetkruid, Kruipend stalkruid en Gewone vleugeltjesbloem.  Dit zijn typische soorten van wat oudere schrale duingraslanden en duinpannen.

Maar uiteraard treffen we er ook de algemenere soorten van schrale duingraslanden aan, zoals Geel walstro, Groot duinsterretjesmos, Duinreigersbek, Jacobskruiskruid, Grote teunisbloem, Grote zandkool & Veldhondstong.

In de overgang naar het duinbos treffen we soorten als Grijskruid en Avondkoekoeksbloem.

De bloemenweelde trekt in deze periode ook tal van insecten als vlinders, zweefvliegen en hommels aan.  De laatste jaren is in de open zandige stukken ook de eerder zeldzame Blauwvleugelsprinkhaan in het duin opgedoken, een algemener wordende soort die waarschijnlijk profiteert van de klimaatopwarming.

Tegen de avond beginnen een aantal vogels nog even hun zang aan te heffen zoals Roodborst, Winterkoning en Tjiftjaf en uiteraard kijken we ook uit naar aanwezige spechten, zoals de Grote bonte & Groene specht.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

vrijdag 22 juli 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De gevarieerde natuurrijkdom van een zomers duingebied.

In de Zwinduinen treffen we nagenoeg alle mogelijke duinbiotopen aan. Van kurkdroge duingraslanden in de buitenduinen tot stukken met de typische vegetatie van vochtige duingraslanden, afgewisseld met duinstruweel en duinbos.  De duingraslanden staan nu nog steeds in volle bloei met een uitzonderlijk rijke flora, zoals Geel walstro, Muurpeper, Vogelwikke, Veldlathyrus, Grote & Kleine ratelaar, diverse klavers en hoornbloemen. Vooral de vochtige duingraslanden herbergen een aantal zeldzame soorten als diverse soorten Duizendguldenkruid, Rode en Stijve ogentroost, Gewone brunel en de aromatische Watermunt.

In het duingebied leven ook tal van vogelsoorten die in het duinstruweel en duinbos broeden of gebroed hebben. In de duinweiden foerageren Ooievaars met hun jongen op zoek naar grote sprinkhanen en jonge kikkertjes.  In het braamstruweel verbergen zich mogelijks reeds de eerste jonge Boomkikkertjes of enkele volwassen exemplaren.

De vele bloeiende planten worden rijkelijk bezocht door tal van insectensoorten, zoals zweefvliegen, vlinders, bijen en hommels en het duingebied gonst dan ook van het leven. In deze periode zijn dan ook tal van vlindersoorten in het gebied aan te treffen. De open zandige stukken van het duin herbergen soorten als de Blauwvleugelsprinkhaan, de Harkwesp en de Grote zandroofvlieg een geducht jager op allerhande lopende insecten. De talrijke sprinkhaansoorten die de schrale droge graslanden bevolken, moeten dan weer op hun hoede zijn voor de Sprinkhaandoder. De duinpoelen lokken dan weer tal van libellensoorten en waterjuffers, zoals de Gewone oeverlibel, diverse soorten heidelibellen en ondermeer Lantaarntje en Watersnuffel, de algemeenste waterjuffers.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

dinsdag 26 juli 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Het microklimaat van de schrale zandgronden van een oud opgespoten terrein.

Door zijn ligging binnen de dijken van een oud opgespoten terrein kent dit gebied een microklimaat. Met z’n zandbodem komt de vegetatie van grote delen van dit gebied overeen met de vegetatie van schraal duin, zowel vochtige als droge duingraslanden. Soorten als Grote ratelaar, Gewone brunel, Kattestaart, Duinreigersbek, Liggende klaver, Slangenkruid komen er veelvuldig voor, maar ook zeldzaamheden als Blauw walstro, een rodelijstsoort waarvan sommige jaren enkele exemplaartjes te vinden zijn, en Geelhartje, een typische soort van kalkrijke schrale graslanden.

In het duinstruweel en de hagen van allerhande inheemse bomen en struiken, zoals de prachtige Gelderse roos, Wilde kardinaalsmuts, Mei- & Sleedoorn, treffen we allerhande zangvogels aan zoals Grasmus, Tjiftjaf, Cetti’s zanger en bepaalde jaren zelfs Nachtegaal.  De oostrand van het gebied met hogere bomen en struiken herbergen dan weer soorten als Groene & Grote bonte specht, Zwartkop en tuinfluiter.

De rijke plantengroei zorgt uiteraard ook voor een rijk insektenleven. Het microklimaat en de weelderige plantengroei dragen er toe bij dat dit gebied letterlijk gonst van het leven. Zweefvliegen, bijen, kevers en vlinders zoeken stuifmeel en nectar, en worden bejaagd door diverse soorten libellen en vogels.

Gids: Brigitte Van Nieuwenhuyse – tel. 0497 923 650
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

woensdag 27 juli 2022: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied ‘Park 58’.

Afspraak: om 19:00 uur aan de hoofdingang van Park 58 (onder de pergola) – Elizabetlaan te Duinbergen.
Thema: Bloeiende duingraslanden.

Het duingebied ‘Park 58’ is een floristisch pareltje aan de oostkust.  Het is een van de enige stukken echt middenoud duin aan de Oostkust en dit verklaart mede zijjn floristische soortenrijkdom.  Het zijn vooral de droge, schrale duingraslanden die in hun oorspronkelijke staat behouden zijn, die een unieke vegetatie kennen met tal van zeldzame planten typisch voor middeloud duin, een voor de oostkust toch wel zeldzaam biotoop.  We treffen hier zeldzaamheden aan als Nachtsilene, Duinruit, Geel zonneroosje, Gewone vleugeltjesbloem, Grote tijm en Wit vetkruid, die een bezoek aan dit duingebiedje zeker de moeite waard maken.

Het in 1958 aangeplante parkgedeelte van het duingebiedje werd recent opengemaakt in een poging om het oorspronkelijke duinlandschap te herstellen naar een beheersplan die de natuurgids van dienst destijds grotendeels heeft opgesteld. Het maaibeheer die nu volgt, bepaalt in grote mate welke soorten we in dat oude parkgedeelte zullen krijgen en nu ook reeds voorkomen..

Uiteraard hebben we tijdens deze avondwandeling ook aandacht voor de talrijke insekten die in die bloemenrijke oorspronkelijke graslanden aanwezig zijn.

Uiteraard kijken we ook uit naar de aanwezige vogels, zoals Grote bonte & Groene specht, Zanglijster, Merel, Roodborst, Zwartkop en de struweelbroedende Grasmus.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 28 juli 2022: Geleide natuurwandeling in de Korte duinen, de Hazegraspolder en de Kalfduinen.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Zomerse natuur van schrale dijkbermen en het binnenduinrandgebied.

Het Knokse binnenduinrandgebied wordt vooral gekenmerkt door z’n kleine landschapselementen als bomenrijen, hagen, hakhoutbosjes, duinpoelen en schrale, zandige duinakkers.  Je treft er sommige jaren nog de typische planten aan van schrale akkers als diverse Klaprozen, Gewone spurrie, Korenbloem en Akkerviooltje.  Maar zelfs in deze schrale akkers komen deze soorten steeds meer onder druk te staan door overbemesting en het wegploegen van de schrale bermen. Op de bermen van de aanwezige dijken komen talrijke planten voor als Avondkoekoeksbloem, Gevlekte rupsklaver en de toch veel zeldzamere Duinruit.

Bovendien is hier in de Oude Hazegraspolder aan natuurherstel gedaan om meer van het oorspronkelijke duinreliëf & duingrasland met typische vegetatie terug te krijgen. In de open zandige stukken van het herstel van duinreliëf komen Blauwvleugelsprinkhaan en Basterdzandloopkever veelvuldig voor. Ook werden opnieuw meer duinpoelen gecreëerd, zowel interessant voor amfibieën als diverse vogelsoorten zoals doortrekkende steltlopers & kwikstaarten.

De schrale weilanden met duinpoelen vormen in deze periode het foerageergebied voor Wulpen en Ooievaars. Maar in deze periode treffen we er mogelijks ook reeds steltlopers aan die als broedvogel van het hoge noorden reeds op terugtocht zijn naar het zuiden. Oeverloper, Regenwulp en Witgatje behoren tot de mogelijkheden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 31 juli 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Zomerse natuur rond duin en plas.

Het 222 ha grote duingebied de Zwinduinen heeft nu nog talrijke bloeiende planten en gonst van het leven. We vinden er de vrij zeldzame vegetatie van zowel vochtige duingraslanden en duinweiden, als van de zeer droge duingraslanden van de buitenduinen. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. Tijdens het zomerhalfjaar treffen we ook talrijke sprinkhanen aan, zoals de prachtige Grote groene sabelsprinkhaan die in de ruigere grasvegetatie aanwezig is & de vrij zeldzame Blauwvleugelsprinkhaan die typisch is voor de schrale zandgronden & mosduinvegetatie.

Op warme, zonnige dagen zitten in het braamstruweel aan de duinbosrand juveniele Boomkikkertjes door hun goede schutkleur bijna onvindbaar, te zonnen.

De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan, zoals de prachtige Paardenbijter, die op hun trek gevolgd worden door naar het zuiden trekkende Boomvalken, die in deze periode vooral jacht maken op allerhande glazenmakers.  Ook de Gewone oeverlibel en de Grote keizerlibel zijn dikwijls jagend over het water aan te treffen.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper hebben hun trek naar het zuiden reeds aangevat en deze laatsten foerageren soms rond de poelen en in de duinweiden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929 & Brigitte Van Nieuwenhuyse – tel. 0497 923 650
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

woensdag 03 augustus 2022: Geleide avondnatuurwandeling in het Vlaams strandreservaat ‘de Baai van Heist’.

Afspraak: om 19:30 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Avondrust in het zomerse enbryonale duin, slik en schor.

We bekijken vooral de vegetatie van de aangroeiende jonge duinen en het embryonale duin, slik en schorre.  Augustus is nog steeds de hoofdbloeiperiode van de schorre, maar met de klimaatverandering merken we wel dat o.m. Lamsoor steeds vroeger in bloei komt.

In deze periode staan ook de embryonale duinen in volle bloei met onder andere de prachtige en vrij zeldzame Blauwe zeedistel, evenals de al even zeldzame Zeewolfsmelk. In de Baai van Heist zijn deze twee soorten evenwel vrij abundant aanwezig. De schorre kleurt hier en daar dan weer paars door het bloeiende Lamsoor.  Op het strand aan de voet van de embryonale duinen vinden we de typische initiële duinvormers als Zeepostelen, Zeeraket en Stekend loogkruid.  Zo ontdekken we de volledige evolutie van jonge duinen, die een natuurlijke kustverdediging vormen.

Met de avondval komen de Grote en Kleine Teunisbloem volop in hun nachtelijke bloei, rekenend op nachtvlinders voor hun bestuiving. We kijken tijdens het laatste deel van de wandeling dus ook uit naar eventueel aanwezige nachtvlinders en onder meer ook de prachtige rupsen en/of imago’s van de uiterst zeldzame Wolfsmelkpijlstaart, die aan de kust hoofdzakelijk de Zeewolfsmelk opzoekt.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor eventuele, eerste doortrekkende steltlopers die reeds op terugtocht zijn uit hun broedgebieden in het hoge noorden naar het zuiden, zoals de Regenwulp, en eventueel langs het laagstrand foerageren, tesamen met de steeds aanwezige Scholeksters.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 16:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 04 augustus 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Het bloeiende duin gonst van het leven…

Met de vorderende zomer verandert het duin langzaam maar zeker.  Heel veel van de typische duinsoorten zijn echte zomerbloeiers en staan dus nog in bloei, maar hier en daar verschijnen ook de eerste typische nazomerbloeiers als Heggedoornzaad en Hennepnetel, terwijl een aantal andere soorten intussen uitgebloeid zijn.

In het braamstruweel zien we ook opnieuw de jonge Boomkikkertjes verschijnen, ook al blijft het altijd een  hele zoektocht om ze te vinden.

En ook het insectenleven is tijdens de hoogzomer op z’n top. Blauwvleugelsprinkhaan, Sprinkhaandoder, Grote rupsendoder en Basterdzandloopkever bevolken de schraalste stukken van het duin, terwijl glazenmakers het luchtruim voor andere insecten onveilig maken.  Ook tal van vlindersoorten bevolken de schrale duingraslanden met hun talrijke bloeiende planten die de graslanden geel, rood, violet en blauw kleuren.

Rond de grotere poelen in de duinweiden kunnen we van tijd tot tijd doortrekkende steltlopers aantreffen op hun tocht van hun noordelijke broedgebieden naar het zuiden, zoals Oeverloper, Witgatje en Groenpootruiter, maar ook de sierlijke lepelaar.  In de lucht horen we de roep van de overtrekkende Regenwulpen.

Maar ook roofvogels als Boomvalk en de zeer zeldzame Wespendief kunnen naast de aldaar broedende en algemener aanwezige Buizerd in deze periode in de Zwinduinen waargenomen worden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11:00 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

dinsdag 09 augustus 2022: Geleide natuurwandeling in het duingebied ‘Park 58’.

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoofdingang van Park 58 (onder de pergola) – Elizabetlaan te Duinbergen.
Thema: Bloeiende duingraslanden & hun zomerse insektenweelde.

Het duingebied ‘Park 58’ is een floristisch pareltje aan de oostkust.  Het zijn vooral de droge, schrale duingraslanden die in hun oorspronkelijke staat behouden zijn, die een unieke vegetatie kennen met tal van zeldzame planten typisch voor middeloud duin, een voor de oostkust toch wel zeldzaam biotoop.  We treffen hier zeldzaamheden aan als Nachtsilene, Duinruit, Geel zonneroosje, Gewone vleugeltjesbloem, Grote tijm en Wit vetkruid, die in deze periode volop in bloei staan en een bezoek aan dit duingebiedje zeker de moeite waard maken.

Uiteraard hebben we tijdens deze wandeling ook aandacht voor de talrijke insekten die in die bloemenrijke oorspronkelijke graslanden aanwezig zijn. Het duin met z’n talrijke bloeiende planten trekt ondermeer talrijke vlindersoorten aan, zoals het opvallende Icarusblauwtje, maar ook tal van andere

Het in 1958 aangeplante parkgedeelte van het duingebiedje werd recent opengemaakt in een poging om het oorspronkelijke duinlandschap te herstellen naar een beheersplan die de natuurgids van dienst destijds grotendeels heeft opgesteld. Het maaibeheer die nu volgt, bepaalt in grote mate welke soorten we in dat oude parkgedeelte zullen krijgen.

Uiteraard kijken we ook uit naar de aanwezige vogels, zoals Grote bonte & Groene specht, Zanglijster, Merel, Roodborst, Zwartkop en de struweelbroedende Grasmus.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

woensdag 10 augustus 2022: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied ‘Directeur Generaal Willemspark’.

Afspraak: om 19:00 uur aan hoek Zeedijk Heist & Parkstraat (ex-zwembad De Raan).
Thema: De kwetsbaarheid en immense schoonheid van de flora van duingraslanden.

Het zomerse duin kent in augustus normaal nog een prachtige bloei met tal van zeldzamere soorten, zoals Wit vetkruid, Gewone vleugeltjesbloem, Kromhals en Brede wespenorchis, maar ook algemenere soorten als Kruipend stalkruid, Jacobskruiskruid, Schermhavikskruid, Geel walstro, Muurpeper en Duinreigersbek.  Dit zijn de typische soorten van gestabiliseerde schrale duingraslanden en duinbos.  Aan de rand van de duingraslanden in de overgang naar het aangeplante duinbosgedeelte vinden we ondermeer Grijskruid en Avondkoekoeksbloem.

Ook in de struikvegetatie van het duin vinden we hier, naast de Duindoorn die alom aanwezig is in dit biotoop, een aantal typische soorten voor wat oudere duinen, zoals Wilde liguster, Gewone vlier en toch ook wel een aantal opmerkelijke soorten als de Olijfwilg en de Tamarisk.

Tijdens deze avondwandeling kijken we ook uit naar insecten, zoals het Gamma-uiltje, die in augustus een van de meest voorkomende nachtvlinders is en vooral in de vooravond volop actief is.  Maar uiteraard zijn in het duingebied op dat ogenblik bij zonnig weer ook nog dagvlinders actief, zoals Bruin & Oranje zandoogje, Distelvlinder en Atalanta. En ook de in augustus alom aanwezige glazenmaker, de Paardenbijter is hier aanwezig.

En bij avondval is ook de enige grazer van dit duingebied, het Wild konijn, volop actief.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 12:30 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.


donderdag 11 augustus 2022: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Over zeehonden en de eerste steltlopertrek naar het zuiden.

Rond deze periode zijn reeds heel wat steltlopers die in het hoge noorden broeden op terugweg van hun broedgebieden naar hun zuidelijke overwinteringsgebieden. De uitgestrekte slikplaten die bij laag tij langzaamaan bloot vallen, vormen een rijk gedekte tafel voor de diverse soorten steltlopers en dus een belangrijke rust- en foerageergebied.  In deze periode zijn dan ook soms vrij grote doortrekkende groepen Bontbekplevieren en Steenlopers aanwezig.  Maar ook Oeverloper, Witgatje, Regenwulp en Rosse grutto zijn in deze periode vaste doortrekkers in dit gebied.  Ook de sierlijke Lepelaar en de Kleine zilverreiger zijn hier in augustus zeer regelmatig aanwezig, foeragerend rond de broedvogeleilanden.  Naast deze algemenere soorten steltlopers maken we ook kans op doortrekkende exemplaren van Kemphaan, Krombek- en Kanoetstrandloper. In augustus trekt ook de Grote stern langs dit slik- en schorregebied.

Daar Het Voorland bij Nummer Eén een slik- en schorregebied betreft, vinden we hier ook de typische vegetatie van een dergelijk zout getijdengebied, zoals Lamsoor, Gerande schijnspurrie, Zee- en Hertshoornweegbree, Zeeaster en de vrij zeldzame Zeealsem.

De zandbanken in dit gebied zijn bovendien ook rustplaats van in hoofdzaak Gewone zeehond, diewe  van de wandeling nog op de banken zullen waar nemen. Tijdens deze geleide natuurwandeling wordt gegidst met behulp van een telescoop, zodat alles vrij goed in detail kan bekeken worden.  Een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden en eventueel telescoop..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

woensdag 17 augustus 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Kleiputten van Heist’.

Afspraak: om 09:30 uur aan einde parking Gustave van Nieuwenhuysestraat (tussen Kleiputten & Sashul) te Heist.
Thema: De flora en bewoners van een rietmoeras.

De Kleiputten van Heist bestaan hoofdzakelijk uit laaggelegen weilanden met oude kleiputten die door de natuur grotendeels omgevormd zijn tot rietmoeras.  De oude spoorwegberm naar Zeebrugge kent dan weer een rijke bermflora, die door zijn zuidgerichte helling ook aantrekkelijk is voor insekten. Nectarrijke planten als Koninginnekruid en diverse distelssoorten worden druk bezocht door tal van vlindersoorten, zweefvliegen en hommels. In deze periode treffen we vooral veel Icarusblauwtje, de 3 soorten zandoogjes en Atalanta.  En ook de prachtige Koningskaars en de Grote teunisbloem staan in deze periode nog in bloei. Gewone oeverlibel en Paardenbijter jagen op de talrijke insekten en ook diverse soorten heidelibel en waterjuffers frequenteren het gebied.

In de rietkragen en rietvelden zijn Kleine karekiet, Rietzanger en Rietgors, die in dit gebied gebroed hebben nog aanwezig met hun uitgevlogen jongen. En ook de Roodborsttapuit & Cetti’s zange zijn vaste broedvogels in dit gebied.

Bij de plassen foerageren bleshoenders, eenden, ganzen en doortrekkende steltlopers als Tureluur, Groenpootruiter, Witgatje, Oeverloper en soms zelfs Kemphaan. Langs de kanalen jagen dikwijls Visdiefjes die op het sterneneiland in de voorhaven gebroed hebben. En op de Isabellavaart die het natuurgebied doorsnijdt, maken we kans op Dodaars en Kuifeend. En als we veel geluk hebben, zien we de Bruine kiekendief, die als jachtterrein dergelijke rietgebieden prefereert, laag over het riet zweven.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 18 augustus 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Zomerse natuur rond duin en plas.

Met de vorderende zomer verandert het duin langzaam maar zeker.  Nog heel veel zomerplanten staan in bloei, maar hier en daar verschijnen ook de typische nazomerbloeiers als Heggedoornzaad en Hennepnetel, terwijl een aantal andere soorten intussen uitgebloeid zijn. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen. In de graslanden zien we soorten als Oranje & Bruin zandoogje, Icarusblauwtje en zelfs Kleine vuurvlinder.  De flora zorgt voor het basisvoedsel voor heel wat organismen, die op hun beurt weer tot voedsel dienen van de volgende trap in de voedselpiramide.

Zeker in de tweede helft van augustus zonnen overal jonge Boomkikkertjes op de bladeren en stengels van het braamstruweel.

En ook het insectenleven is tijdens de hoogzomer op z’n top. Blauwvleugelsprinkhaan en Grote zandroofvlieg bevolken de schraalste stukken van het duin, terwijl glazenmakers en waterjuffers het luchtruim voor andere insecten onveilig maken. Rond de grotere poelen in de duinweiden treffen we de Grote keizerlibel, een van onze grootste glazenmakers, en kunnen we van tijd tot tijd doortrekkende steltlopers aantreffen op hun tocht van hun noordelijke broedgebieden naar het zuiden, zoals Oeverloper, Witgatje en Groenpootruiter, maar ook de sierlijke lepelaar.  In de lucht horen we de roep van de overtrekkende Regenwulpen.

Maar ook roofvogels als Boomvalk en de zeer zeldzame Wespendief kunnen naast de aldaar broedende en algemener aanwezige Buizerd in deze periode in de Zwinduinen waargenomen worden.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.


vrijdag 19 augustus 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘Sashul’.

Afspraak: om 09:30 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje – Zeedijk nr. 64).
Thema: Vroege ochtendvogels: Een foerageer- en rustgebied voor doortrekkers.

In dit tussen dijken ingesloten gebied met een microklimaat treffen we nog heel wat planten van het duinmilieu in bloei. In de tijdens de winter vochtige stukken duingrasland staat nu Watermunt, Heelblaadjes, Wolfspoot, Rode & Stijve ogentroost & Gewone brunel nog volop in bloei. In de droge schrale graslanden vinden we zeldzaamheden als het kalkminnende Geelhartje, maar uiteraard ook algemenere soorten als Echt bittterkruid, Vogelwikke, St. Janskruid, Kleine leeuwetand, Rolklaver, de prachtig bloeiende en nectarrijke Speerdistel, Dubbelkelk en Grote kaardebol.

Het spreekt voor zich dat een dergelijk grote bloemenrijkdom een enorme insectenrijkdom herbergt, waaronder veel vlindersoorten. We treffen er vooral Icarusblauwtje en diverse zandoogjes en witjes, maar ook het vrij zeldzame Vuurvlindertje en zelfs Bruin blauwtje. Maar ook zweefvliegen, bijen en hommels zijn in het gebied aanwezig.

Tijdens de nazomertrek vertoeven ook dikwijls doortrekkende zangvogeltjes in dit gebied, die zich te goed doen aan de zoete bessen van vlier en braam of de rijke insectenweelde. Maar ook een aantal vogelsoorten zijn tijdens het volledige jaar aanwezig, zoals de Grote bonte en Groene specht en Cetti’s zanger.

Het microklimaat van dit gebied lokt ondermeer ook doortrekkende libellen aan, zoals de Bruinrode heidelibel en de prachtige Paardenbijter, die hier langs de boom- en struikrijen jaagt op de talrijk aanwezige insecten.  Op hun beurt lokken deze grotere libellensoorten hun eigen belagers naar dit gebied zoals de Boomvalk, die in de nazomer gespecialiseerd is in de jacht op libellen en deze ook op hun trek volgt.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

vrijdag 19 augustus 2022: Geleide natuurwandeling in de Cadzandduintjes en de strandvlakte van de Zwinmonding.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking van het infopunt ‘Het Zwin’ (Gerrit van Hoekestraat bij kruispunt Kanaalweg en Noorddijk) nabij Cadzand-Bad in Nederland.
Thema: Flora en fauna van duin, strand en slik.

Tijdens de wandeling door de duinenreep van het gebied kijken we vooral uit naar de nazomerbloeiers van het duin. Soorten als Jacobskruiskruid, Geel walstro, Duinreigersbek, Zeepkruid, Kromhals & Grote teunisbloem staan normaal nog in volle bloei. De grote en lange droogte heeft er evenwel voor gezorgd, dat heel wat plantensoorten veel vroeger uitgebloeid zijn dan normaal. Kan de regenval van de laatste dagen zorgen voor een heropbloei en heropleving van het duin? We gaan het bekijken.

Diverse vlindersoorten, hommels & zweefvliegen foerageren op de nog bloeiende planten. In de tijdens de winter vochtige delen van de duingraslanden vinden we Watermunt, Gewone brunel, Rode ogentroost & Wolfspoot.

Vanuit het braamstruweel in de duinen klinkt hier en daar de roep van een Boomkikker.

Bovendien is augustus de hoofdbloeitijd van de schorre. Lamsoor kleurt de schorre hier & daar paars. Maar ook soorten als Gerande schijnspurrie staan mooi in bloei tussen het Klein schorrekruid & we treffen er ook de Gewone zoutmelde. Aan de voet van de duinen vinden we volop de echte duinvormers als Zeepostelein, Zeeraket en Stekend loogkruid.

Op de verharde dijk langs de zwinmonding vinden we Zeevenkel & Zeekool, normaal soorten van enerzijds rotskusten en anderzijds rolkeistranden, die op die kunstmatige rotskust goed gedijen.

In de Zwinmonding zelf treffen we foeragerende of rustende steltlopers en sternen aan. De sternen jagen er op allerhande visjes & garnalen die bij hoogtij de monding inzwemmen.

Maar in deze periode maken we ook kans op waarneming van doortrekkende groepjes Lepelaars of de toch eerder zeldzame doortrekkende Visarend, die bij aanwezigheid dikwijls jaagt in de diepere geul van de zwinmonding.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

donderdag 25 augustus 2022: Geleide natuurwandeling langs de dijken van de Nederlandse kant van de uitgebreide Zwinvlakte.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parkeerplaatsen langs Duinweg tussen Cadzand-Bad en Retranchement bij overgang naar de Zwindijk.
Thema: Over de uitgebreide Zwinvlakte, de doortrekkende steltlopers & flora en fauna van de dijken.

De nieuwe dijken aan de Nederlandse kant van het uitgebreide Zwin geven ons een kijk op de verbrede Zwinmonding en het uitgebreide Zwin met nieuwe broedvogeleilanden. Langs de dijken vinden we ook enkele plantensoorten typisch voor de hoogste hoogwaterlijn zoals Strandbiet & Strandmelde, maar ook soorten typisch voor schrale dijken, zoals Gevlekte rupsklaver.

Nu in de nazomer kijken we vooral uit naar eventueel pleisterende Grote sternen en Visdiefjes. Dit kunnen zowel doortrekkende exemplaren zijn als exemplaren die hier gebroed hebben.

Maar in de nazomer mogen we hier bij laag tij vooral tal van doortrekkende steltlopers verwachten, die in dergelijke voedselrijke gebieden even komen pleisteren, zoals de sierlijke Lepelaar, die in deze periode volop doortrekken, maar vooral ook Tureluur, Bontbekplevier, Kluut, Zilverplevier, Wulp, Regenwulp, Scholekster & Rosse grutto. Tevens zijn hier meestal ook enkele de pleisterende Kleine zilverreigers aanwezig.  En als  we heel veel geluk hebben zien we misschien zelfs de vrij zeldzame Visarend, die in de verbrede Zwinmonding een rijk gedekte tafel vindt en bij hoog water profiteert van de grotere vissoorten die de monding opzwemmen op zoek naar prooi. Augustus en september zijn de belangrijkste maanden voor terugtrek naar het zuiden voor deze soort. In deze periode is ook de terugtrek van een aantal zangvogels naar het zuiden zoals piepers, leeuweriken, kwikstaarten en Tapuit.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.


zondag 28 augustus 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nazomerse natuur rond duin en plas & nazomertrek!

Het duin met nog talrijke bloeiende planten als Jacobskruiskruid, Hennepnetel, Watermunt, Wolfspoot, Zeepkruid, Grote ratelaar en diverse soorten duizendguldenkruid gonst ook nu van het leven. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan. Vooral de prachtige Paardenbijter en Grote keizerlibel zijn in de tweede helft van augustus een opvallende verschijning in onze duingebieden. Deze libellen worden op hun beurt tijdens hun trek gevolgd door naar het zuiden trekkende Boomvalken, die gespecialiseerd zijn in de jacht op libellen en zwaluwen.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper hebben hun trek naar het zuiden reeds aangevat en foerageren soms rond de poelen en in de duinweiden.

De tweede helft van augustus is ook de periode dat we de meeste kans maken om in de ruigere graslanden van de duinweiden de prachtige, maar vrij zeldzame Tijgerspin aan te treffen.

In het braamstruweel zoeken we naar jonge Boomkikkertjes die enerzijds tussen de doornige vegetatie bescherming vinden, maar op de bladen ook de warmte van de zon & prooien zoeken.

Mogelijks verschijnen in de schrale, vochtige duinpannen ook de eerste echte nazomerbloeiers van het gebied, zoals Parnassia en Slanke duingentiaan.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 03 september 2022: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van einde Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.
Thema: Steltlopertrek in een intergetijdengebied.

Dit prachtige slikke- & schorregebied met voorliggende zandbanken is enorm rijk aan organismen.

De zandbanken in dit gebied zijn bovendien ook rustplaats van in hoofdzaak Gewone zeehond, die hier in de nazomer een grote aantallen kunnen aanwezig zijn en we met behulp van de telescoop van de gids prachtig kunnen waarnemen.

Rond deze periode zijn heel wat steltlopers die in het hoge noorden broeden op terugweg van hun broedgebieden naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden. Voor de statige Lepelaar is de maand september zelfs de belangrijkste trekmaand op weg naar het zuiden. Maar ook andere zeldzamere soorten als Kanoet- en Krombekstrandloper kennen in deze periode in onze contreien hun hoofddoortrekperiode. Het zijn natuurlijk wel soorten als Tureluur, Bontbekplevier & Rosse grutto die in deze periode van het jaar soms in grote groepen aanwezig zijn.

En als we een beetje geluk hebben, maken we in dit unieke gebied in deze periode van het jaar ook kans op de doortrekkende Visarend.

Uiteraard hebben we ook oog voor de diverse bloeiende planten, want in deze periode is het nog steeds bloeitijd van de schorre. In dit gebied treffen we ondermeer nog Zeeaster in bloei aan & de toch wel zeldzame Zeealsem.

Een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden en eventueel telescoop..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zaterdag 10 september 2022: Geleide natuurwandeling in Waterdunen Breskens.

Afspraak: om 09:00 uur aan parking Walendijk ter hoogte ingang Waterdunen (betaalparking).
Thema: Trek naar het zuiden van steltlopers & roofvogels.

Waterdunen is een vrij recent ontwikkeld en grotendeels als intergetijdengebied ingericht natuurgebied.  Kleinere gedeelten zijn zoetwatergebied. Sedert begin dit jaar is nu het gehele gebied vrij toegankelijk evenwel op de aangeduide paden, uiteraard om de rust in de slikken en de schorren voor de vogels te verzekeren.  Middenin het gebied liggen enkele grote broedvogeleilanden speciaal aantrekkelijk gemaakt voor diverse sternen, Kokmeeuw en ook Zwartkopmeeuw.

Nu het broedseizoen afgelopen is, kunnen vooral nog wel een aantal Grote sternen, Visdiefjes en jonge Zwartkopmeeuwen in het gebied vertoeven, alvorens de trek naar het zuiden aan te vatten.

Maar in deze periode bezoeken we dit gebied vooral om doortrekkende steltlopers waar te nemen, die op de voedselrijke sliken en schorren komen foerageren en rusten op hun trektocht naar het zuiden. Het is de eerste nazomer dat het gebied volledig is ingericht en we het gebied in deze periode kunnen bezoeken. Een dergelijk voedselrijk net onder de kust trekt sowieso heel wat langs de kust trekkende steltlopers aan.

September is bovendien voor heel wat steltlopers die in het hoge noorden broeden, een van de belangrijkste doortrekmaanden. Het betreft ook zeldzamere soorten als Kanoet-, Krombek-, Drieteen-, Kleine en Temmincks strandloper, Rosse grutto en de meeste ruiters, maar ook de superzeldzame Grauwe franjepoot. We kijken dan ook uit of exemplaren van deze soorten in het gebied aanwezig zijn.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de typische vegetatie van schorre en slikke en de vegetatie die we aantreffen op de bermen en dijken van het gebied.  Dit is een niet te missen wandeling voor elke vogel- en natuurliefhebber.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 11 september 2022: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nazomerse natuur in een gevarieerd duingebied.

Dit prachtige 222 ha grote duingebied met zowel duingraslanden van het vochtige & droge type is met z’n halfwilde grote grazers, typische nazomerbloeiers en variërend landschap ook in de nazomer een echte aanrader.

Het duin met nog talrijke bloeiende planten gonst van het leven. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan. Vooral de prachtige Paardenbijter is vanaf de tweede helft van augustus tot ver in de nazomer een opvallende verschijning in onze duingebieden, jagend langs de bosrand en het duinstruweel op allerhande vliegende insecten.  De libellen worden op hun trek gevolgd door naar het zuiden trekkende Boomvalken, die jacht op hen maken.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper zijn in deze periode nog op trek naar het zuiden en foerageren soms rond de poelen en in de duinweiden. Uiteraard maken we ook een goede kans om een van de residentiële Buizerds te zien jagen in het gebied.

En als het weer een beetje mee zit, zien we in deze periode ook jonge Boomkikkertjes zonnen in het braamstruweel.

Mogelijks vinden we ook de echte nazomerbloeiers van het duingebied, zoals Parnassia en Slanke duingentiaan.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 18 september 2022: Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostenburgse weg – Oostburg.
Thema: Trekvogels rond een rijk plassengebied.

Voor heel wat steltlopers is september een belangrijke doortrekmaand in onze regio. Een rijk plassengebied als de Sophiapolder lokt in deze periode dan ook heel wat steltlopers, die gebieden opzoeken, waar ze de vetreserves kunnen aanvullen alvorens hun trek naar het zuiden verder te zetten. Naast de sierlijke Lepelaar, die nu soms in vrij grote groepen op trek is naar het zuiden, kijken we vooral ook uit naar Bontbek- en de zeldzamere Kleine plevier, Kemphaan, Groenpootruiter, Oeverloper en Kleine strandloper. Maar we kunnen naast steltlopers ook doortrekkende zangvogeltjes als kwikstaarten, piepers en misschien ook Tapuit verwachten.

En uiteraard is er ook allerhande waterwild aanwezig zoals Fuut, Dodaars, Slobeend, Kuifeend, Tafeleend, Wintertaling en Krakeend.

Ook zwaluwen zijn voor het ogenblik nog volop aanwezig en jagen over het water op de talrijk aanwezige insecten.  Ook de Oeverzwaluw die in dit gebied broedt, maakt zich gereed om naar het zuiden te vertrekken en jaagt nog even volop bij hun broedterrein.

Qua roofvogels kijken we in dit gebied naast Torenvalk vooral ook uit naar de Bruine kiekendief die in de kreken in de ruime omgeving van dit gebied gebroed hebben. Maar in de doortrekperiode van roofvogels maken we ook kans op andere soorten, zoals Sperwer, Visarend en Boomvalk.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929
Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden en eventueel telescoop..
Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.